VĨ ĐẠI KHÔNG PHẢI LÀ MÔ PHỎNG LẠI


Chẳng có công ty vĩ đại nào có dược thành tựu nhờ bát chước và sao chép, đừng nến nghĩ rằng làm theo những quy tắc cũ hoặc ai bảo gì gật nấy là ổn thỏa nhất, sáng tạo mới là con dường tồn tại tốt nhất. Chỉ có sáng tạo mới có thể thu dược thời gian và không gian sinh tồn. Cũng như việc thất bại của chiếc Xiaomi Mi4 khi bị cho là nhái lại thiết kế của chiếc Iphone 5 cũ
Mô phỏng không phải là con dường ngắn nhất dẫn đến thành công

Doanh nghiệp muốn thành công phải sáng tạo, chỉ ăn cắp hoặc sao chép lại sáng chế của người khác để giành được thành công gần như là điều không thể. Chẳng có công ty vĩ đại nào dựa vào bắt chước mà thành công cả. Hàn Quốc là quốc gia công khai đi theo con đường mô phỏng, nhưng mô phỏng BMW, Benz không hể khiến Huyndai hay Daewoo trở thành công ty ô tô vĩ đại.
VĨ ĐẠI KHÔNG PHẢI LÀ MÔ PHỎNG LẠI
VĨ ĐẠI KHÔNG PHẢI LÀ MÔ PHỎNG LẠI

Công ty nhỏ không thể sinh tồn bằng mô phổng Sáng tạo là cách sinh tổn tốt nhất. Muốn khởi nghiệp trước hết phải tạo ý thức sáng tạo, chỉ sáng tạo mới tìm được không gian sinh tồn, giành được thời gian cho sự phát triển, tạo được sức chiến đấu của doanh nghiệp.
Nhiều người đã lầm khi cho rằng mô phỏng là phương thức đơn giản nhất, mô phỏng là quyền lợi của kẻ mạnh, kẻ yếu và đến sau thì chẳng có quyền ấy.

Những sản phẩm thành công đểu là kết quả của sáng tạo, sự thành công của Thương Vụ Thông cũng nhờ vào điểu này. Nhiều người khởi nghiệp cho rằng công ty mới thành lập có quy mô nhỏ, áp lực sinh tổn lớn, để sinh tồn chỉ có cách là mô phỏng hoặc đánh cắp sáng chế. Nhưng thực ra phải ngược lại mới đúng, sáng tạo là “ngón nghề” mà ông trời ban cho công ty nhỏ.

Công ty lớn phần cấp nhiều, kế hoạch mạnh, quy định phiền toái, chú trọng ổn định và quy phạm, tốc độ phản ứng với thị trường sẽ chậm. Đây là cơ hội của công ty nhỏ, công ty nhỏ phải dám mạo hiểm, dũng cảm sáng tạo, phản ứng nhanh, chỉ như vậy mới có cơ hội chơi với những công ty lớn cùng ngành.
Hơn nữa, công ty lớn có cơ sở khách hàng, thương hiệu nổi tiếng, có thực lực tài chính, là ngưòi đến sau, ăn cắp bản quyền sáng chế và mô phỏng công ty lớn thì vể căn bản bạn chẳng có khả năng sinh tổn. Vì vậy, chỉ có khác biệt hóa mới có không gian thị trường.

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều