Quyền lực, tìm con đường ở giữa.


Quyền lực, tìm con đường ở giữa - Việc phân chia quyền hạn trách nhiệm, xậy dựng cợ cấu trong nội bộ công ty, còn có một vấn đề cần quan tâm đó là làm thế nào điều chỉnh mối quan hệ giữa tập quyền và phân quyền để tìm một điểm cân bằng. 

Trên thực tế, không có doanh nghiệp nào có thể tồn tại và vận hành hoàn toàn dựa vào tập quyền; bất kể là một quốc gia hay một doanh nghiệp, quyền lực quá mức tập trung đều nguy hiểm và mù quáng. Cũng không có doanh nghiệp nào hoàn toàn bình đẳng bàn bạc, hay loại trừ cách làm của những nhà lãnh đạo, người ra quyết sách; quá phân tán quyền lực tượng trưng cho tình hình kĩ thuật rời rạc, bất ổn. 

Là người lập nghiệp, bạn phải suy xét tới những vấn đề sau: 

- Bản thân mình muôn giữ lại quyền lực nào? Làm thế nào đảm bảo thực hiện những quyền lực này? Cách thức, phương pháp nào? 

- Quyền hạn nào có thể trao cho cấp dưới? Trao tới mức nào? 

- Quyền hạn này nên trao cho bộ phận nào? 

- Quyền hạn và trách nhiệm của các bộ phập có tương xứng không? Cơ chế giới hạn sử dụng quyền lực như thế nào?

Quyền lực, tìm con đường ở giữa.
Cách phân chia quyền lực trong công ty.
- Sự sắp xếp quyền hạn giữa các bộ phận có cân bằng không? 

- Ngược lại, bộ phận trực thuộc có rằng buộc quyền lực đối với bạn không? 

Mấu chốt quan trọng của những vấn để trên là ớ chỗ nắm vững “mức độ”. Vì thế, bạn phải biết được cái hại của tập quyền và phân quyền. 

(1). Ưu điểm của tập quyền (Nhược điểm của phân quyền). 

- Tập quyền có lợi cho sự hoạt động nhịp nhàng của toàn bộ doanh nghiệp và việc phân rõ lập trường giành hay bỏ những vấn đề trọng đại của doanh nghiệp , có lợi cho tập trung ưu thế trong những “chiến dịch lớn”. 

- Lợi ích của doanh nghiệp tập quyền rõ ràng là hạn chế sự bành trướng lợi ích của nhóm nhỏ trong mỗi bộ phận, ở phương diện phân phối lợi nhuận nghiêng về một phía và có sự hi sinh, có lợi cho việc đạt tới lợi ích lâu dài. 

- Tập quyền có lợi cho thu hẹp cơ cấu công ty, làm cho công việc giữa các bộ phận trùng lắp dược công ty thống nhất sắp xếp dê tiết kiệm giá thành, đạt dược hiệu ích quy mô. 

- Tập quyền yêu cầu Giám đốc, nhân viên các bộ phận tương đối thấp. Tất cả hoạt động đều tuân theo quy định. 

(2) . Ưu điểm của phân quyển (Nhược điểm của tập quyền). 

- Phân quyền có lợi đối với việc thực hiện hạng mục nghiệp vụ cụ thể trong các bộ phận của công ty để có những ứng phó linh hoạt, có hiệu quả đối với sự thay đổi của hoàn cảnh khách quan. 

- Phân quyền giúp cho người quản lý cơ sở trong doanh nghiệp tích cực hơn, đặc biệt là tính chủ động của Giám đốc các bộ phận. Họ thường hiểu biết tình hình thực tế hơn những người ra quyết định cấp cao, khi gặp vấn đề cụ thể, họ có nhiều biện pháp hơn. 

- Phân quyền có thể giảm bớt các khâu của quyết sách, nâng cao hiệu suất công việc, thu hẹp thời gian đối phó và chu kỳ nghiệp vụ của doanh nghiệp . 

- Phân quyền là một dạng “Tự luật”, có tác dụng cổ vũ tinh thần nhân viên, bồi dưỡng tính sáng tạo và tố chất tổng hợp của nhân viên. 

Tổ chức hành vi học cho rằng, khi điều chỉnh mối quan hệ giữa tính tích cực và tính chây ì của con người, phương pháp khá tốt là tha luật toàn thể và tự luật cục bộ. 

Cụ thể trong công ty bạn, nên kết hợp tập quyền trên nguyên tắc và phân quyền ớ những nghiệp vụ cụ thể. Sau đây là một số ví dụ điển hình về áp dụng nguyên tắc này. 

Năm 1975, một công ty điện khí thiết lập 53 phòng sự nghiệp dựa trên sản phẩm. Mỗi phòng sự nghiệp có nhà máy và cửa hàng riêng, chịu trách nhiệm chế tạo thử, sản xuất, tiêu thụ cho đến hạch toán độc lập, trưởng phòng có trách nhiệm và quyền hạn độc lập giống như Giám đốc công ty. Ví dụ: phòng sự nghiệp phụ trách lắp rắp máy cassette, vô tuyến nếu không hài lòng với chất lượng, giá cả linh kiện do bộ phận khác trong công ty sản xuất có thế mua của doanh nghiệp bên ngoài. Hoặc Giám đốc của Pantech ra quyết định cho ra mắt sản phẩm Sky A870 Hàn Quốc. Điều này cho thấy, công ty không chấp nhận những bộ phận sự nghiệp vô dụng, bị lợi nhuận của bộ phận khác che mắt tồn tại. 

Công ty áp dụng cơ cấu phòng sự nghiệp có 2 mục đích: thứ nhất làm cho các bộ phận chuyên ngành học, chuyên tâm kinh doanh 1 loại sản phám nhất định nào đó; thứ hai là bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh. 

Sau này, công ty thiết lập 3 bộ phận sự nghiệp tổng hợp là máy điện khí hóa, máy vô tuyến điện, máy móc sản xuất trên cơ sở của 53 phòng sự nghiệp. Ba vị Phó Giám đốc công ty đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng cứa 3 bộ phận tổng hợp trên. Công ty thành lập 3 bộ phận mới này là có dụng ý của mình. Bởi vì khi tốc độ phát triển kinh tế giảm, kéo theo nhu cầu thị trường có hạn, khi muốn cùng cạnh tranh cùng với các doanh nghiệp khác trên thế giới, phái tập hợp lực lượng tổng hợp của toàn doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm mới chất lượng tốt, giá thành hạ. Ngoài ra, việc áp dụng cơ cấu bộ phận tổng hợp này cũng khiến cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tránh được những công việc thường ngày vụn vặt, chuyên tâm vào những công việc đòi hỏi nghiệp vụ cao. 

Quản lý tập trung của công ty chủ yếu là quản lý lợi nhuận và quản lý tiền vốn. Về mặt quản lý lợi nhuận, cứ nửa năm công ty quy định cho phòng sự nghiệp về đường lối và mức tiêu thụ. Các phòng sự nghiệp khác căn cứ vào đó vạch ra những kế hoạch ti suất lợi nhuận khoảng hơn 10% doanh thu bán hàng, được Tổng Giám đốc phê chuẩn và phụ trách vấn đề này. Hàng tháng, phòng sự nghiệp phải nộp báo cáo quyết toán, Tổng công ty kiểm tra giám sát sổ sách kế toán và việc kinh doanh của phòng sự nghiệp. 

Về mặt quản lý tiền vốn. Tổng công ty giới hạn mức vốn lưu động rất thấp cho phòng sự nghiệp. Vì thế, một sai lầm nhỏ cũng dẫn đến thiếu vốn. Công ty nghiêm cấm phòng sự nghiệp vay vốn bên ngoài, phòng sự nghiệp chỉ có thể vay vốn của công ty. Lãi suất tiền vay của Tổng công ty với công ty không giống nhau, nếu quá hạn lãi tiền vay sẽ tăng lên. Còng ty điện khí bằng biện pháp kiểm soát tiền vốn, nắm vững tình hình hàng ngày của phòng sự nghiệp; thông qua lãi suất tiền vay, thúc đẩy phòng sự nghiệp nâng cao hiệu suất sử dụng tiền vay, cải thiện quản lý kinh doanh. Công ty điện khí đã thực hiện triệt để quản lý phân quyển, lại đẩy mạnh việc quản lý tập trung, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp , thu được lợi nhuận cao. Ví dụ là khi bạn có một cửa hàng bán điện thoại xách tay với sản phẩm chủ đạo là Samsung Galaxy S5 au thì bạn sẽ dễ dàng quản lý tiền vốn hơn bởi vì công ty bạn có quy mô nhỏ.


Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều