Đăng ký hộ khẩu cho doanh nghiệp.Đăng ký hộ khẩu cho doanh nghiệp. Cũng giống như một đứa trẻ chào đời, công ty của bạn cũng phải cần được đăng ký khi thành lập. 

Bạn cần phải nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật hiện hành để xác định một hình thức pháp luật phù hợp cho doanh nghiệp của mình. 

Chúng ta có thể thấy, quá trình phát triển hình thức pháp luật của công ty là quá trình phát triển quy mô công ty, là quá trình chuyển hóa rủi ro nhưng cũng là quá trình phân chia quyền lực công ty. Đối với những người lập nghiệp mà nói, cũng có thể là sự lựa chọn khó khăn. Vừa muốn thiết lập cơ sở tốt cho cổng ty, vừa muốn tránh rủi ro, vừa lo lắng quyền lực rơi vào tay người khác, vừa muốn tập trung quyền lực vào tay mình. Vì thế, khi lựa chọn hình thức pháp luật cho công ty, bạn phải ra sức thể hiện đặc điểm tính cách của nhà lập nghiệp. Đương nhiên, quan trọng hơn là bạn phải có điều kiện khách quan dể suy nghĩ và thực hiện việc phát triển công ty. Khi điều kiện cho phép, bạn phải lựa chọn điểm “ cân bằng” giữa những cái khó có phải cuộc đời con người luôn tồn tại những sự lựa chọn như vậy? 

Nếu như doanh nghiệp hay cửa hàng của bạn không yêu cầu đầu tư với số lượng vốn lớn, ví dụ như sửa nhà hàng, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng đặc sản, quán ăn nhỏ... nhưng bạn lại có thể độc lập tự do tích luỹ được khoản vốn này, đương nhiên có thể dùng phương pháp độc lập kinh doanh. Ví dụ như bạn mở một cửa hàng bán điện thoại Sky A900 thì đó chính là một hình thức độc lập đầu tư kinh doanh.

Đăng ký hộ khẩu cho doanh nghiệp.
Đăng ký hộ khẩu là việc rất quan trọng đối với doanh nghiệp.
Độc lập đầu tư kinh doanh có những ưu điểm sau: 

1. Dễ dừng tổ chức và ngừng làm. Độc lập kinh doanh là hình thức tổ chức doanh nghiệp đơn giản nhất. Loại hình kinh doanh này không nhất thiết phải có được sự phê chuẩn đặc biệt của Chính Phủ. Người chủ doanh nghiệp có thể mở rộng dịch vụ doanh nghiệp hoặc ngừng làm bất cứ lúc nào. 

2.Tự do hành động và khống chế. Tất cả những gì có được trong độc lập đầu tư kinh doanh chính là của ông chủ, chỉ yêu cầu là tuân thủ luật pháp, các nhà kinh doanh có toàn quyền quản lý. Ví dụ như: có thể tuỳ ý chỉ định phương châm kinh doanh, chế độ kinh doanh, tuỳ ý dùng người theo kinh nghiệm của bản thân, sa thải nhân viên, thậm chí có thể tự do phạm một vài sai lầm nhưng không là những sai lầm dẫn đến những tổn thất lớn... 

3. Không phải phân chia lợi nhuận. Lợi nhuận từ độc lập đầu tư kinh doanh ià cùa nhà kinh doanh đó, không phải phân chia lợi nhuận cùa mình với người khác. 

Tuy nhiên, độc lập đầu tư kinh doanh cũng có những khuyết điếm sau: 

1. Đối với việc thu thập góp vốn: Bình thường mà nói, các nhà đầu tư kinh doanh độc lập giao kết vốn kinh doanh khó có thế góp đủ số vốn cần, nhịp độ vay vốn chậm. 

2. Sự hỗ trợ về kinh doanh: Không có người khác giúp đỡ quản lý doanh nghiệp, cũng không có người khác cùng bạn tìm ra quyết định, cũng không có cấp trên đề ra cho họ tôn chỉ, càng không có người chia sẻ tổn thất rủi ro cùng bạn. 

3. Không dễ dàng kinh doanh dài hạn: Tuổi thọ của độc lập đầu tư kinh doanh phụ thuộc vào sự sống còn của chủ doanh nghiệp hay bệnh tình nghiêm trọng hoặc thương tật cơ thể mà dừng hoạt động. Chủ doanh nghiệp khi gặp phải sự cố ngoài ý muốn đều sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận động bình thường của kinh doanh. 

Bạn hàng hợp tác kinh doanh là chỉ 2 hoặc từ 2 cổ đông trở lên cùng hợp tác, yêu cầu các bên cùng đồng nhất về khoản tiền thanh toán như: địa sản, thiết bị, nguổn lực lao dộng, kỹ thuật... ngoài ra, còn cùng cùng nhau quản lý lợi nhuận dựa vao tỷ lệ góp vốn mà phân chia. Điều quan trọng nữa là nếu như doanh nghiệp xuất hiện nguy cơ thì cần cùng nhau gánh vác rủi ro. 

Ưu điểm của hợp tác kinh doanh bổ sung cho nhược điểm của đầu tư kinh doanh độc lập. 

Để tránh trong quá trình hợp tác kinh doanh xuất hiện những bất đồng về lợi nhuận, trong ký kết “Hiệp định hợp tác”, phải quy định rõ ràng những điều khoản sau: 

- Giới hạn quyền và phạm vi quản lý của mỗi bên. 

- Thời hạn hợp tác, không cho phép một bên phá vỡ thời hạn quy định. Nếu như xẩy ra hiện tượng đó, cách giải quyết thế nào cũng cần phải được quy định rõ ràng. 

- Cách phân chia lợi nhuận như thế nào? 

- Cam kết bồi thường thiệt hại. 

- Cách thu nhận bạn hợp tác mới 

Trình độ nhận thức của một người có hạn, thời gian sinh tồn cũng có hạn, vì vậy, việc gì mà bản thân có thể tự làm, một mình động tay thì chưa thành việc lớn được. Tương phản lại, thường thì “Vạn sự bất cần nhân” cũng có thể kiếm được tiền, nhưng cần có sự chuẩn bị tư tưởng hợp tác kinh doanh. 

Có thái độ “Vạn sự bất cần nhân” là hại chính bản thân mình. Bởi vì mỗi người có những mối quan hệ khác nhau, có những người bạn khác nhau và mức độ quan hệ cũng khác. Và các mối quan hộ này có thể giúp ích rất nhiều trong hoạt động kinh doanh.

Có thế không tạo quan hệ mật thiết với Chính phủ và Nhà nước, nhưng không thể không dựa vào Chính phủ và Nhà nước. 

Đã từng có một câu chuyện cười thế này. Có mấy thương gia cùng ngồi bàn luận với nhau, bình xét xem ai là người tiếp thị bán hàng lợi hại nhất trên thế giới. Không ai ngờ kết quá bình chọn mọi người dều nhất trí cho rằng - cơ quan đầu não Chính phủ là người chào hàng lợi hại nhất, giỏi nhất thế giới. 

Đối với các ông chủ mà nói, lời nói trên thương trường cố nhiên là đạo lý muôn thủa. Nhưng ông chủ cũng không thể tránh mà phải thường xuyên giao thiệp với Chính phủ. Có thể nói một doanh nghiệp nếu quan hệ tốt với Chính phủ và cơ quan ban ngành chủ quản thì sẽ có lợi vô cùng. Nêu không, cũng có thể không tránh khỏi sự va chạm và khó dễ trong sự nghiệp, thậm chí là bị ngăn cấm. 

Vô số việc đã nói: nếu không quan hệ tốt với cơ quan Chính phú thì một doanh nghiệp thật khó làm việc, thậm chí còn dẫn đến lỗ vốn và đi đến con đường đổ vỡ. Trong xã hội phát triển hiện đại, hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp không thể một mình đơn phương độc mã trên thương trường, càng không phải là không chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Doanh nghiệp bắt buộc phải có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của Chính phủ. Trong trách nhiệm cộng đồng và sự xung đột cộng đồng, cũng phải diễn tốt vai diễn của mình trên sân khấu theo các mục tiêu đã đặt, phái xử lý tốt và hài hước giữa mói quan hệ trách nhiệnm - xung đột, khiến doanh nghiệp bước lên quỹ đạo phát triển lành mạnh. 

Đồng thời, doanh nghiệp là một thực thế kinh tế, đối với Chính phủ là một đại biểu của Nhà nước, phải có trách nhiệm nhất định. Ví như: đảm nhận kế hoạch sản xuất mà Chính phủ giao cho, cung cấp sản phẩm chất lượng cao vì Nhà nước tiết kiệm tích lũy vốn cung cấp phục vụ lợi ích công cộng, xã hội... 

Cố nhiên không thể tránh việc quan hệ qua lại giữa Chính phủ và doanh nghiệp. Ông chủ doanh nghiệp đương nhiên muốn tạo quan hệ tốt với cơ quan Chính Phủ cũng như tác dụng hỗ trợ của các ban ngành chủ quản, các kết cấu tổ chức Chính phủ để nâng cao hơn nữa hiệu quả làm việc. Đồng thời còn tạo điều kiện cho cán bộ Nhà nước và người tham gia công việc hiểu rõ toàn diện và thấu đáo về doanh nghiệp của mình, chủ động thiết lập với họ mối quan hệ mật thiết với mong mỏi có thể kịp thời nhận được những thông báo, những tin tức hữu ích từ phía Chính phú. 

Vì vậy, những chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm sẽ chủ động nhiệt tình tham gia những hoạt động mà các ban ngành, Chính phủ tổ chức; khiêm tốn lắng nghe những ý kiến chỉ đạo, góp ý cúa lãnh đạo. Có thể trực tiếp ngay lúc đó phản ánh với lãnh đạo những yêu cầu, tồn tại, khó khăn, cũng như báo cáo thành tích của doanh nghiệp mình. Thông thường mà nói, những hoạt động và sự nghiệp công ích có lợi cho xã hội do Chính phú khởi xướng. Doanh nghiệp phải là một thành viên tích cực tham gia làm như vậy có thế tham gia vào khai thác những ưu thế mà Chính phủ dành cho doanh nghiệp, mặt khác có thể nâng cao uy tín và tiếng vang của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, những hoạt động như tổ chức ngày trọng đại của doanh nghiệp. Ví như kỷ niệm một năm thành lập doanh nghiệp, hội chợ triển lãm các sản phẩm công nghệ như Sky A870 chính hãng v.v...nên mời các quan khách Chính phủ đến tham dự. Đồng thời mời họ tham quan nhà máy, xí nghiệp, hiếu rõ tình hình để nâng cao cảm tình của họ đối với hoạt động của doanh nghiệp, tăng thêm mối thiện cảm của họ đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Thậm chí nâng cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp, xây dựng hình tượng tốt đẹp của doanh nghiệp trong mắt quần chúng. 

Theo nhịp độ phát triển quan hệ mậu dịch đối ngoại, rất nhiều chủ doanh nghiệp đã ý thức đến các hoạt động của Chính phủ đế tuyên truyền các sản phẩm của mình. Ví như tặng phẩm cho Chính phủ cũng là một phương thức có hiệu quả. Phương thức này đồng thời nhận được hai tiện ích: lợi ích tên tuổi và lợi ích truyền tin. Chính phú nhận và sử dụng loại tặng phẩm nào thì tự nhiên nâng cao mức độ nổi tiếng cho sản phẩm đó, có thể nói là “Người nổi tiếng tạo hàng nổi tiếng”. Giới tin tức mà tiến hành đăng tải, truyền tin thì sẽ thành quảng cáo miễn phí cho doanh nghiệp. Việc nhất cứ lưỡng tiện như vậy nên vận dụng trên thương trường. 

Chủ doanh nghiệp không những hiểu chính trị, mà thể hiện rõ họ còn có thể xử lý tốt mối quan hệ qua lại giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích quốc gia. Sự tích lũy tài chính của quốc gia, tăng cường thực lực kinh tế, thực hiện mở rộng tái sản xuất xã hội - đều phải dựa vào sự phát triển sản xuất của đông đảo các doanh nghiệp trên cư sớ tăng đóng góp thuế cho ngân sách Nhà nước. Vì thế, trong quan hệ hưởng lợi, doanh nghiệp phải phục tùng lợi ích lâu dài và toàn thể lợi ích quốc gia. Nhưng cũng không thể vì thế mà hạn chế và lấn át lợi ích của tự thân doanh nghiệp, nếu không thì đều không có lợi cho doanh nghiệp cũng như cho Nhà nước. Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều