CHỈ CÓ SÁNG TẠO MỚI CÓ CƠ HỘI

Sáng tạo không chỉ là vì sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, phương thức quảng há, mà cả các phương thức như cơ cấu tố chức của doanh nghiệp thậm chí cơ cấu cổ đông.
Là người đến sau, chúng ta dựa vào cái gì dể vượt qua người khác ? Chi có sáng tạo, dột phá những quỵ tắc thông thường mới có cơ hội, mọi thành công lớn đêu là kết quả của sáng tạo, chỉ có sáng tạo không ngừng mới hy vọng có được không gian sinh tồn. Minh chứng tiêu biểu đó chính là Samsung đã cho ra mắt chiếc điện thoại cảm ứng nhái lại Iphone 4s cũ của Apple.Tuy nhiên với sự sáng tạo của mình Samsung đã mang lại doanh thu nhiều hơn.
Mỗi doanh nghiệp thành công đều là kết quả của hàng loạt sáng tạo
Làm doanh nghiệp là sáng tạo và kinh doanh, chỉ sáng tạo mới có thể khởi nghiệp. Thành công là quá trình biến cái không thể thành có thể. Tìm kiếm nhu cầu khách hàng, không đặt rào cản, không e dè trước sự nghi ngờ của người khác, mạnh dạn suy nghĩ, thử nghiệm, thứ mất đi chỉ là sự tẩm thường và trì trệ. Khi sáng tạo thành công, thứ thu được sẽ là cả thị trường!
chỉ có sáng tạo mới có cơ hội
chỉ có sáng tạo mới có cơ hội

Sáng tạo chia thành hai loại, một là phát hiện ra lục địa mới, như thị trường hoặc nhu cầu mới; hai là phá vỡ quy tắc thông thường, như dùng sản phẩm hoặc phương pháp mới để thỏa mãn nhu cầu đã có.

Quy tắc thông thường là cách làm cả ngành đã thành công, nên người đến sau nhao nhao bắt chước. Nhưng nếu thế, sao có thể đuổi kịp và vượt qua người dẫn đầu? Người đến sau, nếu không đột phá khỏi quy tắc thông thường, không sáng tạo, sẽ chẳng có cơ hội.
Sáng tạo là giá trị quý báu nhất của khởi nghiệp, phát hiện nhu cẩu mới của người tiêu dùng, tìm thấy phương pháp thỏa mãn nhu cầu của họ, là chân lý của khởi nghiệp. Sứ mệnh của nhà sáng lập là sáng tạo, đằng sau mỗi doanh nghiệp thành công đểu có hàng loạt sáng tạo, những sáng tạo ấy khiến sức chiến đấu của doanh nghiệp tăng lên gấp bội, đổng thời bộc lộ hết trong cuộc cạnh tranh. Groupon, iPhone, Lakala, Tuần san Thời đại Máy tính khi xuất hiện trên thị trường đều là độc nhất, đểu là kết quả của sáng tạo. Người sáng lập nên iphone 4s cu đã nói "thế giới thay đổi khi chúng ta thay đổi"
Sáng tạo là một phương thức kinh doanh, mỗi góc nhỏ trong doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo. Sáng tạo càng nhiểu, sức cạnh tranh của doanh nghiệp càng mạnh, giá trị tạo ra cho người dùng càng cao.

Sáng tạo sản phẩm vô cùng quan trọng, nhưng không có nghĩa là toàn bộ sáng tạo của doanh nghiệp. Phát hiện nhu cầu người dùng, tìm được phương pháp hiệu quả mà đơn giản thỏa mãn nhu cầu ấy, đó là sáng tạo; phương pháp giải quyết nhu cầu khách hàng khác với người cùng ngành, đó cũng là sáng tạo; phương pháp giống nhau, nhưng cách quảng bá khác nhau, cũng là sáng tạo; đối với doanh nghiệp, sự sáng tạo trong hệ thống giá cả, hệ thống phân phối, cơ cấu tổ chức thậm chí là cơ cấu cổ đông đều sẽ trực tiếp nâng cao sức chiến đấu của doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp thành công đều không có trường hợp ngoại lệ, tất cả đểu là kết quả của sự sáng tạo nhiều mặt.


Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều