Mất khách hàng có thể đồng nghĩa với mất việc làm như thế nào?

Công ty tư vấn nhân sự nổi tiếng Robert Hay đưa ra một phương pháp đơn giản để tính toán tổng số hàng hóa cần bán để trả lương cho nhân viên. 

Giả sử là một công ty phải chi trả 50% thuế và kiếm lợi 5% sau khi trả thuế, biểu mẫu dưới đây chỉ rõ số lượng hàng cần phải bán để trả lương cho mỗi nhân viên (theo bậc lương khác nhau) và giữ lại những mức lợi nhuận hiện tại: 

Lương Lợi nhuận Giá trị thuế Doanh số cần đạt 

25.000đôla  11.500Đôla  18.250đôla   365.000đôla 

l0.000đôla   6.900đôla    10.950đôla    219.000đôla 

l0.000 đôla  4.600đôla    7.300đôla     146.000đôla 

Những thống kê này đương nhiên sẽ khác nhau; nhưng có thế thấy rõ nó ảnh hưởng đến công việc của nhân viên. 

Nếu một nhân viên thu nhập 10.000 đôla một năm mà làm cho 3 hay 4 khách hàng nổi giận trong một năm, những tác hại nhỏ này có thể làm ảnh hưởng đến tổng số hàng hóa cần bán để duy trì công việc đó. Tiếc rằng nhiều công ty vẫn còn có nhân viên còn làm cho 3 hay 4 khách hàng nổi giận trong một ngày. 

Áp dụng trường hợp của bà Williams đối với công ty của bạn 

Ví dụ về trường hợp của bà Williams và cửa hàng bán điện thoại smartphone như sky a870, iphone, samsung galaxy s4 có liên quan gì đến bạn và công ty của bạn? về cơ bản, những điều tương tự có thể xảy ra. Khách hàng không được thỏa mãn của bạn sẽ kể cho những khách hàng hay khách hàng tiềm năng khác. Thông thường thì họ sẽ nói cho những ngươi khác nữa biết chuyện. 

Hãy dành chút thời gian để trở về với môi trường của bà Williams, nhưng thay vào đó dùng tên công ty của bạn. Giả sử bạn mất một khách hàng và một vài sô liệu thông kê khác là đúng. Dành chút thời gian để tính toán ở trang bên những con số áp dụng đối với công ty của bạn. 

Đội ngũ nhân viên tiếp xúc với khách hàng tạo nên những khác biệt 

Mất khách hàng có thể đồng nghĩa với mất việc làm như thế nào?
nhân viên tiếp xúc với khách hàng

Trò chơi khách hàng cuối cùng có kẻ thắng người thua, phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên tiếp xúc với khách hàng đến giao dịch kinh doanh. Nhân viên tiếp tân thể hiện đầy đủ hình ảnh của một công ty dưới con mắt của khách hàng. Vì thế, đội ngũ nhân viên tiếp xúc với khách hàng phải tự coi mình là những người hùng chân tình. Giám đốc phải hỗ trợ họ các phương tiện (các chương trình đào tạo huấn luyện cần thiết để họ phục vụ khách hàng một cách lý tưởng). Thật ngạc nhiên khi tất cả những công ty mới đều hiểu được điều này. 

Cứu vãn một chút cái gọi là “giá phải trả cho sự mất mát” có thể củng cố vị trí đang bị cạnh tranh của công ty bạn. Lợi nhuận duy trì có thể chi vào việc cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên, tạo cơ hội vươn lên và giữ được các nhân viên tốt làm việc. 


Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều