Xác định lịch trình học hỏi.


Nếu Chris Bagley được làm lại từ đầu, ông sẽ làm gì? Có thể ông sẽ lên kế hoạch học hỏi một cách có hệ thống - tạo ra một chu trình thu thập, phân tích, đưa ra giả thiết và kiểm nghiệm thông tin. Ví dụ như công ty của bạn kinh doanh samsung galaxy s5 docomo thì bạn sẽ phải học hỏi kinh nghiệm của người đi trước một cách có hệ thống .


Xuất phát điểm ở đây là anh phải xác định được lịch trình học hỏi cho mình, lý tưởng nhất là trước khi chính thức gia nhập công ty mới. Một lịch trình học hỏi đúc kết những vấn đề anh cần ưu tiên học hỏi: Những gì anh cần tìm hiểu nhất? Việc này bao gồm một tập hợp các câu hỏi trọng tâm nhằm hướng dẫn anh tìm kiếm thông tin, hoặc đặt ra giả thiết mà anh muốn khám phá và thử nghiệm, hoặc cả hai. Tất nhiên, việc học hỏi trong quá trình chuyển đổi được lặp đi lặp lại: Ban đầu lịch trình học hỏi của anh sẽ bao gổm hầu hết là các cầu hỏi, nhưng khi học hỏi được nhiều hơn, anh sẽ đặt ra giả thiết về những gì đang diễn ra và tại sao lại thế. Dần dẩn, việc học hỏi của anh sẽ chuyển sang hướng bổ sung thêm rồi kiểm nghiệm những giả thiết đó. 
Xác định lịch trình học hỏi.
Cần phải xác định rõ ràng lịch trình học hỏi.

Anh nên lập danh mục những cầu hỏi đầu tiên như thế nào? Hãy bắt đầu bằng việc đặt ra các câu hỏi về quá khứ, cầu hỏi vế hiện tại, và câu hỏi về tương lai. Tại sao mọi việc lại được thực hiện theo cách thức của nó? Có lý do nào giải thích tại sao một số việc được thực hiện (ví dụ như khi đối mặt với mối đe dọa cạnh tranh) mà vẫn còn có giá trị khi áp dụng vào thời điểm ngày nay không? Có phải các điều kiện đang thay đổi đến mức cần phải thực hiện một số thay đổi trong tương lai không? Những bảng sau đây sẽ đưa ra một số câu hỏi làm ví dụ cho ba thể loại này để xác định lịch trình học hỏi.
Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều