Xác định danh mục những công việc ưu tiên.


Anh lựa chọn những việc ưu tiên như thế nào? Có thể anh chẳng có sự lựa chọn nào - đơn giản là vì cấp trên đưa danh sách các công việc đó cho anh. Nhưng nếu anh được phép tự thảo ra chương trình hành động cho riêng mình, hay nếu anh cẩn phải thương lượng với cấp trên về danh sách đó, những hướng dẫn dưới đầy có thể hữu ích:• Danh sách công việc ưu tiên nên xuất phát từ những vấn đế khó khăn cơ bản.

Để lập danh sách các công việc ưu tiên, anh cần xác định các lĩnh vực trọng tâm trong công ty, những lĩnh vực đòi hỏi sự chú ý, cũng như những lĩnh vực có nhiều cơ hội đế cải thiện tình hình hoạt động của công ty. Elena Lee đã làm điều này khi cô xác định chất lượng phục vụ vừa là nhân tố quan trọng thúc đẩy tình hình hoạt động vừa là mục tiêu giúp cô tập hợp được tinh thẩn đổng đội của nhân viên. Cô đã lập mục tiêu tăng sự hài lòng của khách hàng lên 60% trong một năm. Còn đối với công ty bán samsung galaxy s5 mới thì các công việc ưu tiên là lập kế hoạch marketing và bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Xác định danh mục những công việc ưu tiên.
Danh sách công việc ưu tiên nên xuất phát từ những vấn đề khó khăn cơ bản.
Danh sách công việc ưu tiên không được quá chung chung và cũng không được quá cụ thể.

Lộ trình thực hiện nên được chia thành một số cấp độ cụ thể để anh có thể đưa ra đánh giá và xác định những cột mốc. Ví dụ, nếu ưu tiên của anh là rút ngắn khoảng thời gian cần thiết để đưa một sản phẩm mới từ khi còn là ý tưởng ra thị trường, anh nên phát triển các bước cụ thể để đánh dấu những tiến bộ của mình trong quá trình tiến tới mục tiêu đó. Nhưng đồng thời, sẽ là vô ích khi đặt ra những những mục tiêu theo từng ngày cho việc rút ngắn thời.gian đưa sản phẩm ra thị trường. 


• Danh mục ưu tiên phải đưa ra định hướng rõ ràng nhưng vẫn có thể linh hoạt thay đổi khi anh nắm rõ tình hình hơn.


Xác định danh mục những công việc ưu tiên.
 Danh mục ưu tiên phải đưa ra định hướng rõ ràng nhưng vẫn có thể linh hoạt thay đổi.

Quá trình xác định danh sách công việc ưu tiên sẽ lặp đi lặp lại. Anh cẩn xác định rõ mục tiêu cẩn đạt được ngay từ đẩu, nhưng vẫn phải luôn kiểm nghiệm, sàng lọc, và đánh giá lại. Anh phải biết khi nào cần điểu chỉnh mục tiêu của mình trong quá trình thực hiện. Ví dụ, nếu anh quyết định hệ thống phân phối là mục tiêu cần cải thiện, có thể anh sẽ đưa vào danh sách ưu tiên là: Sau 18 tháng nữa, công ty sẽ rút ngắn thời gian phân phối sản phầm tới người tiêu dùng xuống 50%. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, vì vậy thành công sẽ đem lại ảnh hưởng to lớn. Nhưng mục tiêu này cũng khá bao quát, cho phép anh linh hoạt điểu chỉnh phương pháp thực hiện mục tiêu trong khi tìm hiểu kỹ hơn về công việc. Vẫn trong việc bán điện thoại samsung galaxy s5 cũ thì có thể linh hoạt thay đổi và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với tình hình thực tế.


Đặt mục tiêu thay đổi hành vi 


Nếu coi các mục tiêu ưu tiên là điểm đến, thì hành vi của các thành viên trong công ty là nhân tố quan trọng quyết định cách thức anh hoàn tất hay không thể hoàn tất quãng đường. Nói cách khác, nếu muốn đạt được các mục tiêu đề ra vào cuối nhiệm kỳ của mình, ngay từ bầy giờ anh phải xác định được những hành vi nào gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. 

Hãy bắt đầu với việc xác định những hành vi không mong muốn. Ví dụ, Elena Lee đã xác định là cắn giảm bớt nỗi sợ hãi về việc sẽ mất quyền lực. Sau đó, cũng như cách cô đã làm, đưa ra một tầm nhìn rõ ràng vế hành vi của mọi người trong trong công ty vào cuối nhiệm kỳ của anh, và lập kế hoạch để các hoạt động theo đuổi các mục tiêu ban đầu đổng thời cũng giúp thúc đẩy quá trình thay đổi hành vi. Những hành vi thường xuyên nào của mọi người mà gầy ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty? 
Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều