Văn hoá công ty

Gia nhập những nên văn hóa mới


Nếu bạn chuyển đến một công ty mới trong cùng ngành công nghiệp, hoặc sang một ngành công nghiệp mới (ví dụ như từ khu vực dịch vụ tài chính sang quản lý thực phẩm), bạn sẽ phải đối mặt với những thay đổi về văn hóa tổ chức.

Vị thế mới của bạn có thể đưa bạn đến với những lĩnh vực hoạt động khác nhau (ví dụ từ điểu hành sản xuất sang marketing) hoặc sang một cấp độ chịu trách nhiệm hoàn toàn mới (ví dụ, từ một lĩnh vực chuyên môn sang quản lý). Trong những trường hợp đó, bạn sẽ phải đối mặt với những thay đổi văn hóa nghế nghiệp - những khác biệt này rất quan trọng ngay cả khi bạn chuyến sang một vị trí mới trong cùng một công ty.
Văn hoá công ty
Văn hoá công ty

Nếu bạn phải chuyển sang làm tại một bộ phận của công ty đặt tại một thành phố hoặc khu vực khác trong cùng một quốc gia, hoặc tại một nước khác, có thể bạn sẽ phải đối mặt với những thay đổi về văn hóa và địa lý. Ví dụ như khi bạn định mở thêm đại lý phân phối điện thoại sky a870 tại các tỉnh thành khác nhau thì bạn cần tìm hiểu văn hoá tại đó để có chiến lược marketing phù hợp.

Những hình thức thay đổi văn hóa khác nhau này có thể chổng chéo và hỗ trự lẫn nhau. Ví dụ, nếu bạn chuyển đến một công ty mới ở một thành phố hoặc khu vực mới, bạn sẽ phải đối mặt với những thay đổi văn hóa cả vể mặt tổ chức và mặt địa lý. Sẽ rất có ích nếu bạn đánh giá khả năng thích nghi vế văn hóa của mình trong thang điểm từ 1 đến 10 đối với cả ba khía cạnh này. Về khía cạnh văn hóa tổ chức, một điểm 10 cho việc chuyển từ một công ty tập trung cao, chú trọng đến quá trình sản xuất sang một công ty phân tán cao, chú trọng đến các mối quan hệ. Về khía cạnh văn hóa nghề nghiệp, một điểm 10 cho việc chuyển từ lĩnh

Vực tài chính sang phát triển nguổn nhân lực hoặc ngược lại. Cuối cùng, về khía cạnh địa lý, một điểm 10 nữa khi chuyển từ Minneapolis sang Tokyo. Nếu tổng cộng ba con số này là 15 hoặc lớn hơn, thì bạn đang phải đối mặt với một biến động lớn về văn hóa. Để tránh sai lẩm, bạn phải dành nhiều cồng sức để hiểu và thích ứng với một hoặc nhiều nền văn hóa mới.

Thích ứng hay thay đổi?

Sau khi xác định được văn hóa tổ chức mà bạn sẽ chuyển tới, bạn phải quyết định nên thích ứng hay thay đổi văn hóa đó. Dù đang ở trong tình huống nào, bạn cũng cẩn phải hiểu được ảnh hưởng của những đặc điểm văn hóa hiện tại đối với tình hình mới của bạn. Cụ thế, bạn phải đánh giá những đặc điểm văn hóa nào đang hỗ trợ kết quả hoạt động của công ty và những đặc điểm nào có thể đang gầy tổn hại đến những thành quả đó. Thành công của bạn trong tương lai phụ thuộc vào việc nhận ra sự khác biệt - và tiến hành những bước thích hợp.

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều