Thiết lập các mục tiêu dài hạn và tập trung vào các công việc ưu tiên.
Trong 90 ngày đầu tiên, mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng lòng tin và tạo ra động lực cho công ty. Bằng cách tạo ra một số thành công bước đẩu, anh sẽ có được lòng tin và động lực. Những thành công bước đầu là động lực để anh sử dụng hết khả năng của mình và mở rộng các phạm vi có thể xúc tiến hành động tiềm năng sau này. Ví dụ như thành công bước đầu của việc kinh doanh điện thoại samsung galaxy s5 docomo là đạt được doanh số đã đề ra trong mấy tháng đầu tiên.

 Thiết lập các mục tiêu dài hạn và tập trung vào các công việc ưu tiên.
Mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng lòng tin và tạo ra động lực. 
Khi anh tìm cách tạo ra động lực, hãy nhớ rằng: những hành động anh thực hiện để giành được những thành công bước đầu là một nhiệm vụ kép. Lên kế hoạch để đạt được thành công ngay từ đẩu sẽ giúp anh tạo dựng lòng tin trong thời gian ngắn và tạo ra nền tảng cho những mục tiêu dài hạn hơn. Đặc biệt, những nỗ lực nhằm đạt được thành công ngay từ đầu cẩn (l) nhất quán với danh mục công việc ưu tiên anh lập ra; và (2) đưa ra các khuôn mầu hành vi mới mà anh muốn thấm nhuần trong công ty. Nói cách khác, việc xác định những mục tiêu ngắn hạn cho giai đoạn đầu phụ thuộc vào và phải phù hợp với những thay đổi dài hạn mà anh muổn triển khai - đây chính là những thành tựu mà anh muốn mọi người thừa nhận khi anh kết thúc kỷ nguyên của mình ở công ty. 

Tập trung vào các công việc ưu tiên và những thay đổi về hành vi.

Các mục tiêu dài hạn anh để ra phải bao gổm cả danh mục các công việc cần ưu tiên và những thay đổi hành vi của các thành viên trong công ty. Danh mục ưu tiên cấu thành đích đến mà anh phấn đấu để vươn tới - dưới hình thức những mục tiêu kinh doanh có thể định lượng được. Mục tiêu này có thể là tăng trưởng lợi nhuận hai con số hay làm giảm đáng kể những phế phẩm. Đối với Elena Lee, một trong những công việc ưu tiên của cô là cải thiện đáng kể sự hài lòng của khách hàng. Mục đích chính là giúp anh xác định mục tiêu của mình để từ đó vạch ra đường đi nước bước rõ ràng. Ví như việc bán samsung galaxy s4 docomo phải làm cho khách hàng hài lòng về chất lượng sản phẩm.

 Thiết lập các mục tiêu dài hạn và tập trung vào các công việc ưu tiên.
Danh mục ưu tiên cấu thành đích đến cần phấn đấu để vươn tới.
Hãy nghĩ đến những thành tựu mà anh sẽ để lại khi ra đi. Anh muốn những thành tựu đó là gì? Anh muốn bức thư bổ nhiệm anh vào vị trí mới sẽ đề cập đến những việc gì anh đã làm được ở vị trí này? (Tập viết kiểu thư này sẽ có ích cho anh. Anh muốn mọi người nói gì về những thành tựu anh đạt được ở vị trí này sau khi anh kết thúc hai hay ba năm tại nhiệm?) Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều