Tạo sự liên kết trong công ty (phần 4)

Hình thành cơ cấu làm việc của nhóm 

Khi anh đã xác định được những thay đổi cần thiết cho chiến lược của nhóm, anh có thể đề ra những thay đổi vể mặt cơ cấu để hỗ trợ cho chiến lược. 

Chính xác thì cơ cấu anh cẩn là gì? Một cách đơn giản nhất, cơ cấu nhóm của anh chính là cách tổ chức con người và công nghệ để hỗ trợ tốt nhất cho chiến lược. Cơ cấu này sẽ bao gồm các yếu tố sau: 


. Các đơn vị: Những nhân viên do anh quản lý được phân nhóm như thế nào, ví dụ, theo chức năng, theo sản phẩm( điện thoại sky, điện thoại lg..) hay theo khu vực địa lý? 


• Qụyến quyết định: Ai được trao quyền quyết định và được quyết định những vấn để gì, theo cách nào? 

. Hệ thống khen thưởng và đánh giá năng lực làm  việc: Hiện công ty đang áp dụng hệ thống đánh giá năng lực và khen thưởng gì? 

• Mối quan hệ trong việc báo cáo và cơ cấu chia sẻ thông tin: Mọi người quan sát và kiểm soát việc thực hiện cồng việc như thế nào? Cách họ chia sẻ thông tin và đưa ra những quyết định ở cấp cao ra sao?

Tạo sự liên kết trong công ty
Làm việc nhóm hiệu quả

Đánh giá cơ cấu 

Trước khi anh bắt đầu thực hiện những ý tưởng vể việc sắp xếp lại cơ cấu của nhóm, hãy xem xét kỹ 4 yếu tố cơ cấu tương tác với nhau như thế nào. Chúng được kết hợp hài hòa hay lạc điệu? Hãy tự hỏi bản thân: 

• Các nhóm có được phân chia hợp lý để đạt được mục tiêu chiến lực không? Có đặt đúng người vào đúng vị trí để cùng hướng tới mục tiêu chính không? 

• Cơ cấu đưa ra quyết định có cho phép chúng ta đưa ra những quyết định hay nhất một cách hiệu quả không? 

• Cách đánh giá và khen thưởng cho những tiến bộ đạt được có quan trọng đối với mục tiêu chiến lược không? 

• Mối quan hệ báo cáo có thúc đẩy việc chia sẻ đúng thông tin vào đúng thời điểm và giúp giám sát công việc theo hướng có lợi cho các mục tiêu chiến lược không? 

Nếu anh đang ở giai đoạn ban đầu - hình thành nhóm làm việc mới - anh sẽ không có một cơ cấu hiện tại để đánh giá. Thay vào đó, hãy suy nghĩ về việc anh muốn những mảng cơ cấu làm việc như thế nào trong nhóm của anh. 

Giải quyết vấn đề thỏa hiệp 

Không một công ty nào là hoàn hảo, mọi công ty đểu phải thỏa hiệp một điều gì đó. Bởi vậy, thách thức của anh là tìm kiếm sự cần bằng trong tình huống của anh. Khi anh dự định thay đổi một vài điểm trong cơ cấu làm việc của nhóm, hãy tính đến những khó khăn thường gặp như: 

• Kiến thức nền tảng của nhóm quá rộng hay quá hẹp. Khi anh tập hợp những người có kinh nghiệm và năng lực tương tự nhau, họ có thê’ học tập nhau và học hỏi kinh nghiệm của nhau. Nhưng nếu kiến thức nến của họ quá hẹp hoặc quá chuyên môn, thì sự phân chia và cách biệt sẽ xảy ra. Những nhóm gồm các nhân viên có chuyên môn khác nhau có thể cộng tác thành công hơn, mặc dù cái giá để có được những nhân viên thành thạo là khá cao. 

• Phạm vi trao quyền quyết định cho nhân viên quá rộng hoặc quá hẹp. Một quy tắc chung là quyết định phải được đưa ra bởi những người có kiến thức phù hợp nhất, nếu như họ có động lực làm những gì tốt nhất cho công ty. Nếu việc đưa ra quyết định thuộc quyền của một vài người, thì anh (và có thể một vài cá nhân khác) có thể quyết định nhanh chóng. Nhưng anh sẽ bỏ phí sự hiểu biết của các nhân viên khác - những người được trang bị tốt hơn để đưa ra những quyết định như vậy. Cơ cấu này có thê’ dẫn tới những quy định thiếu hiểu biết và tạo sức ép quá lớn lên những người đưa ra quyết định. Nói cách khác, nếu những người có quyền đưa ra quyết định nhưng lại không hiểu được tác động to lớn của quyết định họ đưa ra, thì họ có thể đưa ra những quyết định không khôn ngoan. 

• Nhân viên không được khen thưởng thích đáng. 


Những nhà quản lý giỏi sẽ coi lợi ích của những người đưa ra quyết định và lợi ích của cả nhóm là một. Điều này giải thích lý do tại sao hệ thỗng khen thưởng theo nhóm lại có hiệu quả ở một số công ty: họ tập trung sự chú ý của tất cả mọi người vào khả năng của nhóm để làm việc cùng nhau. Khó khăn nảy sinh khi biện pháp thưởng phạt không đánh giá được nỗ lực cá nhân hay tập thể. Khó khăn cũng nảy sinh khi khen thưởng lại chỉ thúc đẩy nỗ lực cá nhân mà không có lợi cho mục tiêu lớn hơn của nhóm - ví dụ như nhân viên làm việc rất tốt mảng điện thoại samsung galaxy s5 docomo tăng doanh số mà không được thưởng). Đây chính là vấn để mà Hannah Jaffey phải đương đầu ở phần đầu của chương này. 


• Mối quan hệ trong cơ cấu báo cáo dẫn tới sự phân chia hay sự hỗn loạn trong việc giải trình trách nhiệm. Mối quan hệ trong cơ cấu báo cáo sẽ giúp anh quan sát và kiểm soát công việc trong nhóm, phân chia trách nhiệm và khuyến khích tính chịu trách nhiệm. Mối quan hệ trong việc báo cáo theo cấp bậc làm cho những nhiệm vụ này trở nên dễ dàng hơn nhưng sẽ dẫn tới sự phân chia và thiếu chia sẻ thông tin. Những quy trình báo cáo phức tạp hơn, như cơ cấu ma trận, có thể mở rộng việc chia sẻ thông tin và giảm bớt sự phân chia nhưng có thể dẫn tới sự hỗn loạn nguy hiểm trong việc giải trình trách nhiệm. 

Sắp xếp các hệ thống chính 

Những hệ thống (cũng thường được hiểu là “quy trình”) giúp nhóm của anh chuyển thông tin, tài liệu và kiến thức thành những giá trị dưới hình thức sản phẩm hay dịch vụ, hay những kiến thức hoặc ý tưởng mới, hay thành những mối quan hệ hữu ích, hoặc thành bất cứ thứ gì mà công ty coi là cẩn thiết. Một lần nữa, giống như với Vấn đề cơ cấu, hãy tự hỏi bản thân: liệu quy trình đó có hỗ trợ cho chiến lược không? Điểu này có nghĩa là liệu những quy trình này có giúp nhóm của anh đạt được - hay thậm chí là vượt qua cả mục tiêu đã được đề ra trong chiến lược không? 

Hãy nhớ rằng phạm vi và những loại quy trình nào mà anh cần còn phụ thuộc vào việc mục tiêu chính của anh có khả năng thực hiện hiệu quả hoặc kích thích sự đổi mới hay không? Anh không thể hy vọng đạt được chất lượng và sự tin cậy cao (với chi phí thấp) mà không chú trọng đến phát triển các quy trình, trong cả đó mục đích lẫn phương tiện (phương pháp, kỹ thuật, dụng cụ) được chỉ ra chi tiết. Những ví dụ điển hình của việc này là các nhà máy sản xuất và các công ty cung ứng dịch vụ. Nhưng quá trình như vậy có thể cản trở sự đối mới. Bởi vậy, nếu mục tiêu của anh là kích thích đổi mới thì anh cần phát triển những quy trình tập trung nhiếu hơn vào việc xác định mục đích và vào việc kiểm tra quy trình một cách nghiêm ngặt khi đạt được mục đích tại những điểm then chốt, chứ không nên quá tập trung vào các biện ohá^ kiểm soát. 

Thực hiện quá trình phân tích 

Một công ty thẻ tín dụng, khi cố gắng xác định các quy trình cơ bản của mình, đã đạt được kết quả như trong bảng 6-1. Sau đó, họ sắp xếp và cải tiến từng quy trình, phát triển những dự án có phạm vi thích hợp và thay đổi hệ thống khen thưởng nhằm kích thích nhân viên làm việc có hiệu quả hơn. Họ cũng tập trung vào việc xác định những điểm mấu chốt. Đối với những nhiệm vụ quan trọng nhưng chưa được kiểm soát đầy đủ, họ sửa chữa lại các quy trình và giới thiệu những công cụ hỗ trợ mới. Kết quả thật đáng ngạc nhiên. Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả hoạt động của công ty đã được tăng lên đáng kể. 

Trong đơn vị hay nhóm của anh cũng có thể có nhiều quy trình như công ty thẻ tín dụng này. Thử thách đẩu tiên anh gặp phải là xác định các quy trình này và sau đó quyết định xem quy trình nào là quan trọng đối với chiến lược của anh. Những hoạt động quan trọng này là quy trình then chốt của anh. Ví dụ, giả sử chiến lược của nhóm là tập trung làm thỏa mãn khách hàng thông qua việc phát triển sản phẩm. Anh phải đảm bảo rằng tất cả các quy trình liên quan tới việc cung ứng sản phẩm/dịch vụ đến tay khách hàng đểu hỗ trợ cho mục tiêu đó.

Liên kết các hệ thống với cơ cấu 

Nếu các quy trình then chốt trong nhóm của anh là hỗ trợ cho chiến lược của nhóm thì chúng cũng phải phù hợp với cơ cấu của công ty (cách con người và công việc được tổ chức). Chúng ta có thể so sánh mối quan hệ này với cơ thể con người. Cơ thể người gồm xương, hệ cơ, da và các bộ phận khác, là nến tảng cơ cấu cho những chức năng bình thường của con người. Sinh lý học - hệ thống tuần hoàn, hệ hô hấp, tiêu hóa và các chức năng khác là một hệ thống giúp cho các bộ phận của cơ thể hoạt động một cách nhịp nhàng. Trong công ty cũng Thư trong cơ thể con người, cả cơ cấu và quy trình phải hợp lý và hỗ trợ nhau. 

Để đánh giá hiệu quả và hiệu lực của mỗi quy trình chính, anh cần kiểm tra 4 khía cạnh sau: 

• Năng suất: quy trình chuyển hóa kiến thức, vật liệu và sức lao động thành sản phẩm có hiệu quả hay không? 

. Thời gian: quy trình cung cấp sản phẩm có đúng thời gian biểu hay không? 

• Độ tin tin cậy: quy trình đó có thực sự đáng tin cậy hay không, hay nó thường xuyên có vấn đề? 

• Chất lượng: quy trình phân phối sản phẩm có đạt tiêu chuẩn chát lượng như yêu cầu hay không? 

Khi hệ thống và cơ cấu ăn khớp với nhau thì cả hai yếu tố này sẽ hỗ trợ lẫn nhau và củng cố cho chiến lược. Ví dụ như một công ty dịch vụ khách hàng có cơ cấu dựa trên những nhóm khách hàng cụ thể cùng chia sẻ thông tin theo đội và phản ứng hiệu quả với những vấn để có ảnh hưởng đến tất cả các nhóm khách hàng. 

Khi hệ thống và cơ cấu không ăn khớp với nhau - ví dụ như khi các nhóm khác nhau trong cùng một đội cạnh tranh cùng một nhóm khách hàng và sử dụng những quy trình bán hàng khác nhau - họ sẽ gây tổn hại cho nhau và phá vỡ chiến lược của cả đội. 

Cải tiến các quy trình chủ chốt 

Anh cải tiến quy trình then chốt bằng cách nào? Bắt đầu bằng việc vạch ra bản đổ quy trình - một biểu đồ dễ hiểu, chỉ ra chính xác những nhiệm vụ của một quy trình riêng biệt luân chuyển giữa nhóm và các cá nhân giải quyết chúng. 

Hãy yêu cầu những cá nhân chịu trách nhiệm trong mỗi khâu lập ra bản đổ quy trình từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Sau đó, yêu cầu cả nhóm tìm kiếm những điểm mấu chốt và những vấn đề chung giữa các cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện những công đoạn kế tiếp nhau. Ví dụ, những nhẩm lẫn hay chậm trễ có thê’ xảy ra khi ai đó trong bộ phận quan hệ với khách hàng thông tin về nhu cầu xử lý một yêu cầu đặc biệt theo chỉ đạo của nhóm làm việc. Lỗi này thường xảy ra trong quá trình giải quyết những vấn để như vậy. Hãy làm việc với nhóm để xác định những cơ hội phát triển tốt hơn. 

Quá trình phân tích giúp nhóm tích lũy kinh nghiệm. Nó giúp cho cả nhóm hiểu chính xác ai đang làm gì trong và giữa các bộ phận và nhóm, trong việc thực hiện một quy trình riêng biệt. Việc vạch ra bản đổ quy trình có thể cũng giúp xác định đầu là nguyên nhân gây rắc rối. Anh, sếp của anh và nhóm của anh sau đó có thể quyết định cách cải tiến quy trình tốt nhất là như thê' nào. Anh sẽ có hai lựa chọn: thiết kế lại quy trình cơ bản hay tiếp tục cải tiến quy trình đó. 

Cần lưu ý rằng, nếu anh chịu trách nhiệm một số quy trình, anh hãy quản lý chúng như một cách đẩu tư gián tiếp. Đừng cố đưa ra quá nhiều thay đổi cơ bản trong quy trình then chốt cùng một lúc - chỉ nên đưa ra một hoặc hai sự thay đổi mà thôi, bởi nhóm của anh sẽ không thể tiếp thu quá nhiều thay đổi. Như đã để cập lúc trước, đừng tự động hóa quá vội vàng, những quy trình khó hiểu cách này hiếm khi giải quyết được vấn đề thực sự của quy trình thiếu hiệu quả. Khó khăn của quy trình thường tập trung vào sự thiếu giao tiếp, quá nhiều kỳ vọng và sự hiểu nhầm về hoạt động kinh doanh. Giải quyết được những trở ngại này sẽ mang lại lợi ích to lớn hơn là chỉ đơn giản tự động hóa quy trình.

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều