Tạo ra các làn sóng thay đổi.


Hãy quan sát những tháng đầu tiên của giai đoạn chuyển giao trong bức tranh toàn cảnh của quá trình chuyển đổi sang vị trí mới. Trong một nghiên cứu vể các vị tổng giám đốc mới nắm quyền ở các loại hình công ty khác nhau, Jack Gabarro đã nhận thấy các vị giám đốc này thường lập kế hoạch và áp dụng những thay đổi theo mô hình “ngọn sóng”. Sau khi thích nghi với môi trường làm việc, họ bắt đầu tạo ra một làn sóng thay đổi. Sau đó, nhịp sóng chậm lại và tiến đến giai đoạn ổn định và tìm hiểu sâu hơn vể cồng ty, đổng thời tạo điểu kiện cho mọi người trong công ty thích nghi được với phong cách làm việc của họ. Phân tích sầu hơn, ta thấy sau đó các vị tổng giám đốc này sẽ tiến hành những thay đổi mang tính cơ cấu và rộng khắp. Giai đoạn cuối cùng không mạnh mẽ lắm, tập trung vào việc điểu chỉnh cách thức hoạt động nhằm có được năng suất làm việc hiệu quả nhất. Đạt tới điểm này, hầu hết các nhà lãnh đạo đã sẵn sàng tiến lên giai đoạn mới bằng cách tạo ra các làn sóng thay đổi.


Tạo ra các làn sóng thay đổi
Lập kế hoạch và áp dụng những thay đổi theo mô hình “ngọn sóng”.

Nghiên cứu của Gabarro chỉ ra những điều rất thú vị vể cách điểu hành trong giai đoạn chuyển đổi lãnh đạo. Trong bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất, anh nên lập kế hoạch để sớm đạt được những thành cồng bước đầu với một mục tiêu rõ ràng. Giai đoạn chuyển tiếp chỉ kéo dài trong vài tháng, nhưng anh sẽ tiếp tục thực hiện các công việc như vậy trong vòng từ hai đến bốn năm trước khi được thăng lên chức vụ cao hơn. Giai đoạn hai hay bốn năm này là “thời” của anh trong công ty, trong khoảng thời gian đó, anh sẽ tạo ra những thay đổi và theo đuổi mục đích của mình. Những thành công bước đầu sẽ giúp anh đạt được những mục tiêu dài hạn này. Ví dụ như anh là trưởng phòng kinh doanh mới của công ty bán điện thoại samsung galaxy note 3 và sky a870 anh sẽ dần thích nghi với phòng làm việc và thay đổi dần môi trường làm việc của phòng.
Bắt tay vào thay đổi phong cách làm việc.

Trong quá trình lập kế hoạch, hãy nhớ rằng phương tiện/cách thức mà anh áp dụng để đạt được những thành công bước đầu cũng quan trọng không kém kết quả anh đạt được. Những sáng kiến anh đưa ra phải đáp ứng được hai nhiệm vụ là giành được những tháng lợi bước đầu và thiết lập các chuẩn mực hành vi mới. Elena Lee đã làm được điều này khi cô tuyển chọn kỹ và huấn luyện nhóm của mình một cách thận trọng, sau đó nhanh chóng áp dụng những kiến nghị của họ vào thực tế.

Để thay đổi công ty, anh sẽ phải thay đổi văn hóa trong công ty. Đầy là một công việc vô cùng khó khăn. Trong công ty có thể tổn tại một số thói quen tiêu cực và đã trở thành thầm căn cố đế mà anh muốn xoá bỏ. Nhưng chúng ta đều biết rất khó để làm một người thay đổi thói quen, chứ chưa nói tới việc thay đổi thói quen của một nhóm người gắn bó chặt chẽ với nhau.

Xóa bỏ hoàn toàn văn hóa hiện tại và xây dựng một môi trường văn hóa hoàn toàn mới hiếm khi là một phương pháp đúng đắn. Nhân viên - và công ty - đểu có giới hạn, họ không thể tiếp thu toàn bộ thay đổi ngay lập tức. Văn hóa công ty thường có cả điểm mạnh và điểm yếu; chúng giúp mọi người dự đoán tương lai và có thê’ là một khía cạnh để tự hào. Nếu anh gửi đi một thông điệp rằng không có gì tốt đẹp trong công ty và trong văn hóa của công ty, anh sẽ lấy mất của mọi người sự kiên định vững vàng trong mỗi lẩn thay đổi. Anh cũng tự đánh mất nguồn sức mạnh tiềm tàng có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả công việc.

Để thay đổi thành công, anh phải xác định được cả ưu điểm và nhược điểm trong văn hóa hiện tại của công ty. Khuyến khích và tán thưởng những ưu điểm trong khi tìm cách thay đổi những khuyết điểm. Nền văn hóa thần quen hiện tại như cầy cẩu đưa mọi người từ quá khứ đến tương lai.

Để lựa chọn biện pháp thay đổi hành vi phù hợp cần căn cứ vào cơ cấu nhóm, quy trình làm việc, kỹ năng, và trên hết là tình huống đang gặp phải. Cân nhắc sự khác biệt khi thực hiện thay đổi hành vi trong giai đoạn xoay chuyển và trong giai đoạn tổ chức lại. Trong giai đoạn xoay chuyển, anh phải đối mặt với áp lực thời gian và sự cẩn thiết phải nhanh chóng xác định và bảo toàn những lĩnh vực hoạt động thiết yếu trong công ty. Những phương pháp như tuyển dụng người mới từ bên ngoài vào, hay thành lập những đội dự án để theo đuổi một số kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao thành tích hoạt động của công ty luôn đem lại hiệu quả. Trái lại, anh không nên bắt đẩu việc tổ chứclại bằng những biện pháp thay đổi hành vi mạnh mẽ, trực diện. Anh có thể, ví dụ, tạo nền tảng để các thành viên nhận thức được sự cần thiết phải tổ chức lại hoạt động của công ty bằng cách thay đổi những thước đo kết quả hoạt động và đặt ra các tiêu chuẩn so sánh.

Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng mục tiêu quan trọng nhất là tạo ra một khuôn khổ để củng cố những hành vi mong muốn, đồng thời giúp anh đạt được những mục tiêu ưu tiên đặt ra. Hãy nhớ rằng anh đang nhằm vào những mục tiêu bước đầu và khiêm tốn nhất để có thể theo đuổi những thay đổi cơ bản, quan trọng hơn.

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều