Quy trình kế hoạch học hỏi để thành công


• Hãy đọc tất cả những gì bạn có thể tìm thấy về chiến lược, cơ cấu, hoạt động và nhân sự của công ty đó. Ví dụ như đó là công tu chuyên phân phối điện thoại. Bạn nên tìm hiểu về các sản phẩm điện thoại như điện thoại samsung galaxy s5 docomo, samsung galaxy j,....và các sản phẩm khác

• Tìm hiểu những đánh giá bên ngoài về hoạt động của công ty. bạn sẽ biết quan điểm tương đối khách quan của một số người am hiểu về công ty. Nếu bạn là một nhà quản lý ở cấp thấp hơn, hãy trao đổi với người làm việc với công ty mới, như các nhà cung cấp hoặc khách hàng.

• Tìm kiếm những quan sát viên bên ngoài, những người hiểu biết rõ về công ty, bao gồm những nhân viên trước đây, những người mới nghỉ hưu, và những người có quan hệ công việc với công ty này. Hãy hỏi họ những câu hỏi mờ về lịch sử, chính sách và văn hóa của công ty. Nếu có thể hãy nói chuyện với người tiền nhiệm của bạn.

• Hãy nói chuyện với ông chủ mới của bạn.

• Khi bắt đầu tìm hiểu công ty mới, hãy viết ra những ấn tượng đầu tiên của bạn và đưa ra các đánh giá sơ bộ.
Lập kế hoạch để thành công

Ngay sau khi gia nhập công ty

• Xem xét lại những kế hoạch hoạt động chi tiết, các dữ liệu hoạt động và dữ liệu nhân sự.

• Gặp từng nhân viên dưới quyền và hỏi họ những câu hỏi mà bạn đã chuẩn bị. bạn sẽ phát hiện ra những quan điểm trùng hợp hoặc trái ngược, và về bản thân những người đó.

• Hãy đánh giá những điểm cơ bản về mọi việc đang diễn ra từ bên trong. bạn sẽ thấy cách mà nhân viên kinh dobạn, nhân viên mua hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng và những người khác đánh giá về các mối quan hệ giao dịch của công ty với các cá nhân, đơn vị bên ngoài. bạn cũng sẽ hiểu được những vấn đề mà họ nhận thấy còn những người khác thì không.

• Kiểm tra sự liên kết chiến lược từ trên xuống. Hãy hỏi những nhà quản lý cấp cao về tầm nhìn và chiến lược của công ty, rồi tiến hành kiểm tra mức độ nhận thức của mọi người, bạn sẽ nhận thấy khoảng cách giữa các cấp độ trong công ty. bạn sẽ hiểu được nhà lãnh đạo trước đây đã truyền đạt tầm nhìn và chiến lược cho các cấp tốt đến mức nào.

• Hãy kiểm tra nhận thức của mọi người về tình hình hoạt động của công ty, theo cấp bậc từ dưới lên. Bắt đầu bằng cách lấy ý kiến của những nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng về những thách thức và cơ hội của công ty, sau đó, tiến dần lên các cấp cao hơn. bạn sẽ thấy các nhà quản lý cấp cao nắm bắt diễn biến nhận thức của cán bộ nhân viên trong công ty ờ mức độ nào.

• Cập nhật các câu hỏi và giả thuyết của bạn.

• Gặp gỡ và thảo luận với sếp về những giả thuyết và phát hiện của bạn.

Kết thúc tháng đầu tiên

• Tập hợp nhóm của bạn để rút ra ý kiến phản hồi về những khám phá ban đầu cùa bạn. bạn sẽ rút ra những khẳng định và thách thức đối với những đánh giá ban đầu của bạn, và sẽ hiểu nhiều hơn về nhóm cũng như những động lực cùa nhóm.

• Bây giờ, hãy phân tích những biểu hiện quan trọng từ bên ngoài. Từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài (như: Nhà cung cấp, khách hàng, nhà phân phối và một số khác) bạn sẽ biết các họ nhìn nhận, đánh giá công ty, những điểm mạnh và điểm yếu của nó.

• Phân tích một số quy trình chính. Hãy tập hợp đại diện của những bộ phận có trách nhiệm tới để vạch ra và đánh giá những quy trình bạn đã lựa chọn. bạn sẽ hiểu thêm về vấn đề năng suất, chất lượng và sự độ tin cậy.

• Gặp gỡ những người điều phối quan trọng. bạn sẽ tiếp thu được cách thức làm việc giữa các bộ phận chức năng khác nhau trong công ty. Những vấn đề mà họ nhận thức được là gì mà những người khác không nhận ra? Tìm kiếm những người có thâm niên trong công ty. Họ có thể giúp bạn bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa và chính sách của công ty, và họ cũng là những đồng minh tiềm năng và có thể gây ảnh hưởng đến bạn sau này.

• Cập nhật những câu hòi và giả thuyết của bạn.

• Gặp lại cấp trên và thảo luận về những gì bạn quan sát được.
(Nguồn tapchidoanhnhan)

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều