Quản lý việc học hỏi như quản lý một quá trình đầu tư.


Nếu anh coi những nỗ lực của bản thân nhằm tăng tốc quá trình chuyển đổi như một quá trình đầu tư bán samsung galaxy s5 docomo còn thời gian và năng lượng khan hiếm của anh như những nguồn lực Cần phải được quản lý cấn thận - thì anh sẽ nhận thấy kết quả thu được dưới dạng những ý tưởng thực tế và khả thi. Ý tưởng khả thi, có thể hiến thành hành động là kiến thức giúp anh sớm đưa ra những quyết định đúng đắn hơn và nhờ đó giúp anh đạt tới điểm cân bằng trong việc tạo ra giá trị cá nhân sớm hơn. Chris Bagley có thể đã hành động khác đi nếu ông biết rằng (l) ban quản trị cao cấp ở White Goods đã đầu tư eo hẹp một cách hệ thống vào nhà máy này, bất chấp những nỗ lực nâng cấp nhà máy của các nhà quản lý địa phương, (2) nhà máy đã đạt được những thành quả đáng kể về chất lượng và năng suất chỉ với những gì họ có, và (3) những chuyên viên giám sát và công nhân đã tự hào một cách chính đáng về những gì họ đã hoàn thành. 


Quản lý việc học hỏi như quản lý một quá trình đầu tư.
Quản lý việc học hỏi giúp bạn có những ý tưởng hay.
Để tối ưu hóa kết quả đẩu tư của anh trong quá trình học hỏi, anh phải trích xuất được những ý tưởng khả thi đúng lúc và hiệu quả, những ý tuởng có thể biến thành hành động, từ vồ vàn những thông tin mà anh tiếp cận được. Để học hỏi hiệu quả, phải chỉ ra những gì anh cần phải học hỏi để tập trung nỗ lực của mình. Hãy dành thòi gian xác định lịch trình học hỏi của anh càng sớm càng tốt, và định kỳ xem xét lại lịch trình đó để chỉnh sửa, bổ sung. Học hỏi hiệu quả có nghĩa là xác định những nguồn lực sẵn có tốt nhất mang lại kiên thức và sự hiểu biết và tìm ra cách hiểu biết tối đa với phí tổn ít nhất có thể trong quỹ thời gian quý báu của anh. Phương pháp Chris Bagley áp dụng để tìm hiểu vể nhà máy white Goods vừa không hiệu lực lại vừa không hiệu quả. 
Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều