Quá trình đồng hóa của Nhà Lãnh Đạo Mới

Một ví dụ về phương pháp học hỏi có hệ thống là Quá trình Đồng hóa của Nhà Lãnh Đạo Mới được GE phát triển. Trong quá trình này, mỗi khi có một nhà quản lý nhận vai trò quan trọng mới, bạn ta sẽ được chỉ định một cố vấn hỗ trợ giai đoạn chuyển đổi ban đầu. Trước tiên, người này sẽ gặp nhà lãnh đạo mới để vạch ra quy trình. Sau đó là một cuộc gặp giữa nhà cố vấn với những nhân viên dưới quyền của nhà lãnh đạo mới. Trong cuộc gặp đó, nhà cố vấn cỏ thể đặt ra những câu hỏi sau: bạn muốn biết gì về cấp trên mới của bạn? Bạn muốn anh ta/chị ta biết những gì về bạn? về tình hình công việc? Những vấn đề chính yếu sẽ được phản hồi lại cho nhà lãnh đạo mới mà không có sự quy kết cá nhân. Quá trình này kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ được chuẩn bị trước giữa nhà lãnh đạo mới và các nhân viên dưới quyền.

Để thành công

Những phương pháp học tập có hệ thống khác sẽ hữu ích trong từng tình huống cụ thể. Một số phương pháp này được miêu tả trong bảng 2-1 cỏ thể tăng hiệu quả của quá trình học hỏi của bạn, tùy thuộc vào cấp độ chức vụ mà bạn đảm nhiệm và vào loại tình huống công việc mà bạn phải gánh vác. Những người mới nhậm chức hoạt động hiệu quà khi biết kết hợp các phương pháp, thay đổi chiến thuật học hỏi tùy thuộc theo yêu cầu của tình hình.
Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại đây

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều