Lập kế hoạch rõ ràng.


Kiến thiết những làn sóng.


Trong quá trình lập kế hoạch cho thời kỳ chuyển đổi và những giai đoạn sau đó, một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp anh tạo ra những làn sóng thay đổi thành công. Mỗi làn sóng bao gồm các giai đoạn khác nhau: học hỏi, đề xuất thay đổi, xây dựng mạng lưới ủng hộ, triển khai kế hoạch, quan sát, ghi nhận kết quả. Lên kế hoạch theo kiểu này sẽ giúp anh-dành thời gian cho việc học hỏi và chuẩn bị, sau đó ổn định và sẫn sàng chờ lần thay đổi tiếp. Nếu anh luôn thay đổi mọi thứ, sẽ rất khó để nhận ra thay đổi nào có hiệu quả, thay đổi nào không hiệu quả. Việc thay đổi liên tục cũng làm cho các nhân viên của anh kiệt sức. Ví dụ như thay đổi liên tục các chiến lược marketing cho điện thoại samsung galaxy note 4 nhật sẽ làm nhân viên phòng marketing gặp bối rối và kiệt sức.


Lập kế hoạch rõ ràng.
Quá trình lập kế hoạch cho thời kỳ chuyển đổi.
Mục đích của làn sóng thay đổi đẩu tiên là giành được những thành công bước đầu. Nhà lãnh đạo mới cẩn sớm áp dụng những sáng kiến nhằm xây dựng lòng tin, thiết lập các mối quan hệ quan trọng, xác định và thực hiện những công việc dễ mang lại thành công - đầy chính là những cơ hội tốt nhất để anh cải thiện tình hình hoạt động trước mắt của công ty. Thành công ở làn sóng đầu sẽ giúp các nhà lãnh đạo mới có thêm động lực và hiểu biết sâu hơn về công ty. Làn sóng thay đổi thứ hai xoáy vào các vấn để trọng yếu hơn như sách lược, cơ cấu, hệ thống và kỹ năng nhằm tô’ chức lại công ty. Đây chính là giai đoạn để anh đạt được những thành tựu thực sự trong việc cải thiện tình hình hoạt động của công ty. Nhưng anh sẽ không thể đạt được thành công ở làn sóng này nếu anh không bảo toàn được thành công ở làn sóng đẩu tiên, chính vì vậy nên anh phải có kế hoạch rõ ràng. 

Lựa chọn chính sách phù hợp với từng tình huống.

Mỗi tình huống trong STARS đòi hỏi phải có một mô hình thay đổi hoàn toàn khác nhau. Làm thế nào anh biết được sự khác nhau về tốc độ thay đổi và mức độ thay đổi trong các giai đoạn khác nhau như giai đoạn khởi đầu, xoay chuyển, tổ chức lại, và duy trì thành công? Trong các trường hợp mà thời gian là yếu tố quan trọng như trong giai đoạn khởi đầu và xoay chuyển, làn sóng thay đối đầu tiên sẽ xảy ra sớm hơn. Nhân viên trong công ty sẽ cảm thấy mức độ thay đổi lớn hơn. Trong trường họp tổ chức lại hay duy trì thành công, anh có thể dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu tình hình và lên kế hoạch. Nếu hoạt động kinh doanh thực sự đang trong tình trạng phải duy trì thành công, anh nên lập kế hoạch gồm một vài thay đổi nhỏ hơn là tập trung vào một thay đổi lớn. Giả sử như việc thay đổi từng mục tiêu trong ngắn hạn khi bán samsung galaxy j chứ không thay đổi chiến lược dài hạn.  

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều