Lãnh đạo với những kỹ năng phù hợp.

Những kỹ năng quản lý cần thiết để có thể đạt được thành công thường khác nhau, tùy thuộc vào tình huống nào trong 4 tình huống STARS. Các tình huống khởi đâu và xoay chuyển đòi hỏi nhà quản lý phải là “những người thợ săn”, những người có thể hành động nhanh chóng và biết nắm bắt cơ hội. Ví dụ, trong tình huống xoay chuyển, ưu tiên hàng đầu là phải nhanh chóng xem xét tình hình hoạt động (thị trường, công nghệ, sản phẩm và chiến lược) và sau đó quyết liệt cắt giảm quy mô của công ty, chỉ duy trì những đơn vị nền tảng nhất. Anh sẽ phải hành động nhanh chóng và quyết đoán trong khi chưa có đầy đủ thông tin. Ví dụ là khi anh bán samsung galaxy s4 anh sẽ phải tìm hiểu kỹ về thị trường và chiến lược marketing cho sản phẩm.Lãnh đạo với những kỹ năng phù hợp.
Kỹ năng lãnh đạo phù hợp.

Ngược lại, những kỹ năng lãnh đạo đóng góp cho thành công trong tình huống tổ chức lại và duy trì thành công lại gần giống với hoạt động nông nghiệp hơn là hoạt động săn bắn. Các kỹ năng gây ảnh hưởng tinh tế trở lên hữu ích trong hai tình huống này: “Những người nông dần lành nghề” tập trung tìm hiểu văn hóa và tư tưởng chính trị của công ty. Họ cũng “cần mẫn chăm bón” nhận thức về nhu cẩu cần phải thay đổi trong tổ chức, bằng cách để xướng các ý tưởng được chấp nhận rộng rãi, gầy ảnh hưởng với những người hay đưa ra ý kiến, và khuyến khích thử nghiệm các ý tưởng mới. Nói theo cách khác, trong tình huống xoay chuyển, chính những khó khăn và trở ngại sẽ dạy cho các thành viên trong cồng ty kinh doanh về sự cần thiết phải có những thay đổi lớn. Như khi anh gặp khó khăn trong việc tăng doanh số samsung galaxy note 4 nhật thì anh sẽ đốc thúc các nhân viên có thay đổi để bán hàng tốt hơn. Ngược lại, trong tình huống tổ chức lại, chính anh phải dạy cho họ biết những vấn đề khó khăn đó là gì. Tình huống xoay chuyển là phải luôn sẵn sàng hành động: anh phải đưa ra những quyết định khó khăn khi chưa có đủ thông tin và sau đó điều chỉnh dần khi anh đã nắm rõ vấn đề hơn. Tình huống tổ chức lại (và tình huống duy trì thành công) rõ ràng là những tình huống cần sẵn sàng hành động. Sự cấp bách vể thời gian không lớn, nhưng điều quan trọng hơn là phải nắm rõ tình hình trong công ty, lựa chọn đúng chiến lược, xảy dựng hệ thống hỗ trợ, và nhanh chóng tiến hành những hành động phù hợp. 


Kỹ năng lãnh đạo
Nhà quản trị giỏi phải có những kỹ năng lãnh đạo phù hợp.

Do những nhu cầu khác nhau, người thợ săn dễ mắc sai lầm trong các tình huống tổ chức lại và duy trì thành công, còn người nông dân dễ sai lầm trong tình huống khởi đẩu và xoay chuyển. Những người có kinh nghiệm xoay chuyển khi đối mặt với việc tổ chức lại thường mắc sai lẩm khi cố gắng tìm kiếm “câu trả lời” và hành động quá vội vàng, gầy ra những trở ngại một cách không cần thiết. Những người có kinh nghiệm trong tình huống xoay chuyển khi tiến hành tổ chức lại thường gặp sai lẩm khi hành động quá chậm chạp, lãng phí năng lượng vào việc gây dựng sự đổng thuận khi không cần thiết, do đó cũng làm tốn thời gian quý báu. 

Điểu này không có nghĩa là những người thạo săn bắn không thê’ làm nghể nông và ngược lại. Những nhà quản lý giỏi có thể thành công trong cả bốn tình huống STARS, dù vậy, không ai có thế thành thạo cả bốn tình huống được. Nhưng điều cần thiết là anh phải suy nghĩ thấu đáo vế những kỹ năng lãnh đạo nào sẽ hữu ích trong từng tình huống cụ thể và kỹ năng nào có thể khiến anh gặp rắc rối. Đừng mang theo cung tên khi anh cần phải đi cày! Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều