Học hỏi hay hành động ngay.


Anh sẽ dành bao nhiêu thời gian để tăng cường hiểu biết của anh về công ty mới, so với việc đưa ra quyết định, đề xuất thay đổi, tuyển dụng thêm người mới v.v...? Sự cân bằng giữa việc học hỏi với hành động khác nhau rõ rệt trong bốn tình huống STARS. Trong tình huống xoay chuyển và khởi đẩu, ưu tiên hàng đầu là bắt tay vào hành động. Anh sẽ phải sớm thực hiện một số công việc mà không có đây đủ thông tin. Ví dụ như khi công ty anh kinh doanh samsung galaxy j xách tay trong bước khới đầu mà nguồn hàng lại không được ổn định. Nếu anh dành quá nhiều thời gian vào việc học hỏi, các sự kiện sẽ tới bất thình lình và tạo ra một vòng luẩn quẩn. Anh sẽ phải buông tên trước khi chưa xác định được mục tiêu và rồi điều chỉnh theo hướng sai lầm đó. 


Học hỏi hay hành động ngay.
Học hỏi và tiếp thu kiến thức.

Điều này không có nghĩa là đánh giá thấp việc tiếp thu kiến thức trong tình huống khởi đầu và xoay chuyển. Nhưng về bản chất, trong hai giai đoạn này, kiến thức cẩn phải tiếp thu là các kiến thức kỹ thuật cơ bản. Anh phải nhanh chóng làm chủ những gì cẩn phải biết về lĩnh vực kỹ thuật của công ty - về sản phẩm, thị trường, dự án, công nghệ và chiến lược. Đây là hình thức học hỏi dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất. Trong các tình huống tổ chức lại và duy trì thành công, ngay từ đầu anh phải đặt trọng tâm vào việc học hỏi, vì anh đang làm việc với những người thành công, hoặc họ nghĩ rằng họ thành công. Họ có thể không cần đến sự thay đổi hoặc chỉ đạo từ phía anh. Những sai lầm trong giai đoạn đầu, đặc biệt nếu họ cho rằng những sai lẩm đó đang đặt các thế mạnh truyền thống của công ty vào vòng rủi ro, sẽ khiến anh phải trả giá rất đắt. Tin tốt là anh sẽ có thời gian để học hỏi thêm kiến thức. Giả sử, khi bán samsung galaxy s5 docomo xách tay anh sẽ có thời gian học hỏi kinh nghiệm của các công ty đi trước. Không cần thiết phải vội vàng hành động trong các tình huống tổ chức lại và duy trì thành công. Anh có đủ thời gian để xác định mục tiêu một cách cẩn thận trước khi nổ phát súng quyết định đầu tiên. 

Học hỏi hay hành động ngay.
Hành động ngay để nắm bắt cơ hội kinh doanh.
Trong tình huống tồ chức lại và duy trì thành công, anh phải tìm hiểu kỹ vế văn hóa và quan điểm chính trị của công ty. Nếu, giống như trường hợp xảv ra với Chris Bagley trong chương trước, anh không dành thời gian để tìm hiểu thấu đáo những khía cạnh này, thì chắc chắn anh sẽ đi theo vết xe đổ đó. Như anh thấy, việc học hỏi vế văn hóa và cơ cẫu tổ chức của công ty là một công việc vất vả, và tốn thời gian. Nhưng thật may mắn, anh sẽ có thời gian nếu anh cho phép mình vừa học hỏi vừa hành động thận trọng và không vội vàng biến mình thành nạn nhân của hành động mệnh lệnh, như Claire Weeks đã làm. 
Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều