Điều chỉnh chiến lược phù hợp với từng tình huống ( Phần 2 ).

Có rất nhiều nhà lãnh đạo mới giống như Claire Weeks, không tìm hiểu đầy đủ vể tình hình công ty nên đã điều chỉnh chiến lược căn cứ vào những phán đoán sai lẩm. Sau đó, vì hiểu sai tình hình nên họ gầy ra những sai lầm không cần thiết, giống như quyết tầm của Claire nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng về doanh số của iphone 5 cũ không khả thi. Kịch bản đau đớn này vẫn tiếp tục tái diễn, bởi thông thường, mọi người xây dựng quá trình chuyển đổi của mình dựa trên những kinh nghiệm còn hạn chế. 

Điều chỉnh chiến lược phù hợp với từng tình huống
Tìm hiểu đầy đủ vể tình hình công ty nên đã điểu chỉnh chiến lược
Có thể anh cũng giống như Claire, khi tự làm khó khăn thêm quá trình chuyển đổi của mình. Anh mắc sai lẩm nhưng cũng học được nhiều điểu từ chúng. Nếu anh may mắn, thì hẳn anh sẽ được các ông chủ, những người cố vấn dày dạn kinh nghiệm, và những người tư vấn chia sẻ những kinh nghiệm mà họ đã phải vất vả tích lũy. Dần dần, anh sẽ xác lập được một số việc ”cần làm” và “không nên làm”. Anh cân hiểu rõ những điều này để có thể đánh giá đúng những gì đang cản trở anh và những gì hữu ích cho anh ở vị trí mới này. Hãy dành thời gian để tổng kết lại những nguyên tắc chuyển đổi lãnh đạo thành công. 

Điều chỉnh chiến lược phù hợp
Dành thời gian để điều chỉnh chiến lược thành công.
Bầy giờ hãy quay lại và đánh giá những ý tưởng đưa ra ở đây và tìm cách biến chúng thành hành động về việc bán iphone 5s cũ. Hoạt động gần đây của anh cho thấy phương pháp của anh đả đạt kết quả tốt cho tới thời điểm hiện tại, nhưng không nhất thiết nó sẽ tiếp tục có hiệu quả nếu anh đang chuyển tới một cấp độ khác hoặc bước vào một tình huống kinh doanh mới. Ngay cả khi anh đã có kinh nghiệm quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau (marketing, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, tài chính), thì kinh nghiệm của anh về nhiều loại tình huống kinh doanh khác nhau (khởi đâu, xoay chuyển, tổ chức lại và duy trì thành công) có thể vẫn còn hạn chế. 

Nếu đánh giá tình hình một cách có phương pháp, Claire Weeks có thể đã tránh được sai lầm. Việc điểu chỉnh chiến lược phù hợp với tình huống của anh đòi hỏi anh phải đánh giá tình hình kinh doanh một cách thận trọng. Chỉ khi đó anh mới trở thành người nhạy bén, không chỉ với những thách thức, mà còn cả với những cơ hội và nguổn lực sẵn có trong tay. 

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều