Đánh giá tình huống kinh doanh.

Bốn loại tình huống công việc phổ biến kinh doanh mà những nhà lãnh đạo mới cẩn phải vượt qua là: khởi đấu (Start-up) - công ty mới bắt đầu kinh doanh; xoay chuyển (Turnaround) - cố gắng phục hồi hoạt động kinh doanh đang rơi vào giai đoạn khó khăn; tổ chức lại (Realignment)duy trì thành công (Sustaining success). (Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ đề cập tới khuôn khổ mô hình chuyển đổi này là mô hình STARS). Ví dụ như khi kinh doanh Sky a860, anh sẽ qua các bước khởi đầu, duy trì hoạt động, tổ chức lại và duy trì thành công. Một bản phác thảo liệt kê tính chất của từng tình huống, các cơ hội và thách thức liên quan sẽ giúp anh nhận diện những đặc điểm cơ cấu chính của tình huống mà anh đang gặp phải và đánh giá tình huống kinh doanh một cách chuẩn xác.

Đánh giá tình huống kinh doanh.
Cần phải đánh giá tổng quát và chi tiết  tình huống kinh doanh
Đặc điểm nhận diện của mỗi tình huống trong STARS là gì? Trong tình huống khởi đầu, anh chịu trách nhiệm kết hợp các nguồn lực lại với nhau (con người, tài chính và công nghệ) để khởi động một công việc, một sản phẩm hoặc dự án mới. Trong giai đoạn xoay chuyển, anh đảm nhận vai trò lãnh đạo một đơn vị hoặc nhóm đang ở trong tình huống khó khăn và anh phải tìm cách đưa nó trở lại đúng hướng. Cả giai đoạn khởi đẩu và xoay chuyến đểu liên quan đến các công việc cần nhiếu nguổn lực - trong khi đó, cơ sở hạ tầng và năng lực hiện tại không đủ để anh bổ sung. Ở một mức độ nào đó, có thể anh phải bất đẩu từ con số không. Nhưng cả hai tình huống đểu đòi hỏi anh phải sớm đưa ra những quyết định khó khăn. 

Đánh giá tình huống
Đánh giá tình huống kinh doanh để ra các quyết định chính xác.
Ngược lại, việc tổ chức lại và duy trì thành công là những tình huống mà trong đó anh gia nhập vào một công ty sky a870 đã có sẵn một số thế mạnh, nhưng cũng có những áp lực nghiêm trọng. Trong tình huống tổ chức lại, thách thức của anh là phải làm sống lại một công ty, một sản phẩm, một quy trình hoặc một dự án đang lầm vào khó khăn. Trong tình huống duy trì thành công, anh phải gánh vác trách nhiệm duy trì sự tổn tại lâu dài của một công ty đã thành công và đưa nó tiếp tục phát triển. Nói theo cách khác, trong tình huống tổ chức lại, anh sẽ phải tái tạo công việc; còn trong tình huống duy trì thành công, anh phải tạo ra thách thức mới. Trong cả hai tình huống, thường thì anh có thời gian chuẩn bị trước khi bắt tay vào công việc chính, thực ra đây là điếu tốt cho anh vì anh còn phải học nhiều vế văn hóa và môi trường chính trị trong công ty, và bắt đầu xây dựng những mối quan hệ hợp tác hỗ trợ cho mình. 

Việc áp dụng những mô hình này vào tình huống thực tế sẽ rất hữu ích, cho dù anh đang ở cấp độ nào trong công ty. Anh có thể là một giám đốc điểu hành mới tiếp quản toàn bộ một công ty đang ở trong giai đoạn khởi đẩu; hoặc có thể là một giám sát viên trực tiếp quản lý một dây chuyển sản xuất mới; một nhà quản lý thương hiệu đang tung ra một sản phẩm mới; lãnh đạo một nhóm chịu trách nhiệm phụ trách một dự án phát triển sản phẩm mới, hoặc là một nhà quản lý công nghệ thông tin chịu trách nhiệm triển khai hệ thống phần mềm doanh nghiệp. Tất cả những tình huống này đều có chung một số đặc điểm của tình huống khởi đẩu. Các tình huống xoay chuyển, tổ chức lại và duy trì thành công cũng xuất hiện ở mọi cấp quản lý, trong cả những công ty lớn và công ty nhỏ. Vì vậy cần đánh giá tình huống kinh doanh.


Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều