Cách lập kế hoạch học hỏi hiệu quả

Lịch trình học hỏi của bạn sẽ xác định những gì bạn muốn tiếp thu còn kế hoạch học hỏi xác định cách thức bạn sẽ thực hiện. Nó biến những mục tiêu học hỏi thành những hành động cụ thể - xác định những nguổn kiến thức và thông tin và sử dụng các phương pháp hệ thống - sẽ làm tăng tốc việc học hỏi của bạn. Đây là một phấn quan trọng trong kế hoạch 90 ngày của bạn.


Các phương pháp học hỏi có hệ thống

Điều tra môi trường của công ty và sự hài lòng của người lao động.

- Cách áp dụng

Tìm hiểu về văn hóa dobạn nghiệp và tâm lý người lao động. Nhiều công ty đều đặn tiến hành những cuộc khảo sát như vậy và có thể họ đã có sẵn một CO' sở dữ liệu. Nếu chưa, hãy cân nhắc việc thiết lập một lộ trình khảo sát đều đặn để nắm bắt quan điếm của người lao động.

- Phạm vi hữu dụng

Hữu ích đối với nhà quản lý ờ mọi cấp độ, nếu có sự phân tích riêng cho đơn vị hoặc nhóm của bạn. Tính hữu ích phụ thuộc vào mức độ chính xác của sự thu thập và phân tích trong phương pháp này. Nó cũng giả định rằng phương tiện thực hiện cuộc điều tra thuộc loại tốt và dữ liệu được tập hợp cẩn thận, và phân tích kỹ càng.

Những bộ câu hỏi phỏng vấn đánh giá về công ty hoặc đơn vị

- Xác định những điểm gióng nhau và khác nhau trong nhận thức về cơ hội hay khó khăn sẽ gặp phải. bạn có thể phòng vấn mọi người ờ cùng một cáp độ trong những đơn vị khác nhau (phân chia theo chiều ngang) hoặc xẻ dọc công ty theo tất cả các cấp độ (phân chia theo chiều dọc). Bất kề bạn chọn hướng nào, hãy hỏi tất cả mọi người cùng một nhóm những câu hỏi và tim kiếm những điểm tương đồng, khác biệt trong các câu trả lòi của họ.

- Hữu ích nhất cho những nhà quản lý lãnh đạo các nhóm nhân viên có những nền tảng chuyên môn khác nhau. Ví dụ như quản lý bán hàng lãnh đạo một nhóm nhân viên chuyên về các sản phẩm mặt hàng điện thoại khác nhau như điện thoại samsung galaxy note 4 nhật, samsung galaxy j

Có thể hữu ích ờ mức thấp hơn nếu đơn vị này đã có kinh nghiệm đối phó với các tình huống nghiêm trọng.

Tập trung vào các nhóm

- Trình bày/Minh họa các cách thức ra quyết định các nguồn quyền lực và ảnh hường. Hãy lựa chọn một quyết định quan trọng gần đây và xem xét cách thức đưa ra quyết định này. Ai đã có ảnh hường trong từng giai đoạn? Hãy nói chuyện với những người có liên quan, tim hiểu nhận thức của hp và lưu ý những gì được nói và chưa được nói ra.

- Hữu ích nhất đối với những nhà quản lý ờ cấp cao hoặc các nhóm thực hiện dự án.

Các chuyến khảo sát nhả máy và thị trường

- Các chuyến khảo sát nhà máy là cơ hội để gặp gỡ không chính thức những ngưò'i làm công việc sản xuất và lắng nghe những quan ngại cúa họ. Cuộc gặp gỡ với nhân viên kinh dobạn hoặc sán xuất sẽ giúp bạn đánh giá được các khả năng kỹ thuật. Những chuyến khảo sát thị trường tạo điều kiện cho bạn làm quen với một số khách hàng, mà những nhận xét của họ có thể giúp bạn nhận ra các khó khăn và cơ hội.

- Hữu ích nhắt đối với quản lý cùa các đơn vi kinh dobạn.

“Tâm điểm” trong kế hoạch học hỏi của bạn là quá trình học hỏi theo chu kỳ trong đó bạn thu thập thông tin, phân tích và chắt lọc nó, phát triển những giả thiết và thử nghiệm chúng, từ đó dấn dần làm sâu sắc thêm hiểu biết của bạn vế công ty mới. Tất nhiên, kiến thức cụ thể mà bạn quyết định theo đuổi sẽ rất đa dạng tùy theo tình hình. bạn có thê’ bắt đấu bằng cách xem xét có tính phê phán mô hình kế hoạch học hỏi được trình bày dưới đây và quyết định những yếu tố nào phù hợp với bạn, yếu tố nào không, và yếu tố nào còn thiếu. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá những loại tình huống chuyển đổi và quay lại với chủ để về những điếu phải học hỏi và thời điểm học hỏi.

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều