Nhìn lại quá khứ giúp bạn thành công
Hoạt động

• Trong quá khứ công ty này đã hoạt động như thế nào? Những người trong công ty nghĩ thế nào về hoạt động của nó? ví dụ như bạn kinh doanh ngành bán lẻ điện thoại tại thị trường Việt. Bạn cần xác định xem công ty của mình đã hoạt động như thế nào? có những chiếc điện thoại nào được bán chạy trên thị trường từ đó có chiến dịch phát triển tập trung nó sản phẩm đó. Ví như bạn bán chạy chiếc sky a890 thì bạn không thể trập trung marketing cho iphone được

• Các mục tiêu được đặt ra như thế nào? Chúng có quá khiêm tốn hoặc quá tham vọng không?

• Liệu những tiêu chí đánh giá nội bộ và từ bên ngoài công ty có được sử dụng không?

• Những biện pháp nào đã được áp dụng? Họ khuyến khích hay không khuyến khích những hành vi nào?

• Điều gì xảy ra khi những mục tiêu này không đạt được?
Nhìn lại quá khứ giúp bạn thành công
Nhìn lại quá khứ giúp bạn thành công

Những nguyên nhân sâu xa

• Nếu công ty hoạt động hiệu quả, tại sao nó lại hoạt động hiệu quả?

• Chiến lược, cơ cấu, khả năng kỹ thuật, văn hóa và môi trường chính trị đã đóng góp gì vào thành công của công ty?

• Nếu công ty hoạt động kém hiệu quả, tại sao nó lại hoạt động kém hiệu quả? Có phải những sai lầm cơ bản nằm trong chiến lược cùa công ty không? Hay ờ trong cơ cấu? Khả năng kỹ thuật? Văn hóa? Môi trường chính trị?


Lịch sử của sự thay đổi

• Những nỗ lực nào đã được tiến hành nhằm thay đổi công ty? Điều gì đã xảy ra?

• Ai là người có công tạo dựng nên công ty này?

Những câu hỏi về hiện tại

Tầm nhìn và Chiến lược

• Tầm nhìn và chiến lược chung cùa công ty là gì? ví dụ như tầm nhìn chiến lược của công ty chuyên phân phối điện thoại sky a900 .

• Có phải công ty đang thực sự theo đuổi chiến lược đó không? Nếu không, tại sao? Nếu có, liệu chiến lược đó có đưa công ty đến vị trí mà nó cần đến không?

Con người

• Những ai có năng lực và ai không có năng lực?

• Ai có thể tin cậy được và ai không thể?

• Ai là người có ảnh hưởng và tại sao?

Các quy trình

• Các quy trình then chốt trong công ty là gì?

• Chúng đang hoạt động ở mức có thể chấp nhận được về mặt chất lượng, độ tin cậy và thời gian không? Nếu không thì tại sao?

Nguy cơ tiềm ẩn

• Những nguy cơ tiềm ẩn nào có thể bùng phát và khiến anh chệch hướng?

• về mặt văn hóa và chính trị, anh cần phải tránh những hành động sai lầm nào?


Những thắng lợi bước đầu

• Anh có thể giành thắng lợi bước đầu trong những lĩnh vực nào (con người, những mối quan hệ, quá trình sản xuất hay sản phẩm)?
(Theo tapchidoanhnhan)

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều